Caută
×

Înscriere

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Înregistrează-te!
×

Înregistrează-te

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Înscriere!
×

Înscriere

Use your Facebook account for quick registration

OR

Înregistrează-te

Sign in using your Facebook account

Start Shvoong>Ştiinţe Sociale>TEORIILE PSIHOLOGIEI

TEORIILE PSIHOLOGIEI

de: carmenart     Autor : Burrhus Frederic Skinner
ª
Acest conspect a fost tradus din THEORIES OF PSYCHOLOGY
 
TEORIILE PSIHOLOGIEI Există atât de multe teorii ale psihologiei care sunt strâns legate de cele trei teorii principale ale psihologiei. Aceste trei teorii sunt următoarele: teoriile comportamentale, cognitive şi constructivistă. 1. Teoria comportamentală: Cea mai "recentă" dintre teoriile psihologice este cea comportamentală. Această teorie a fost foarte dominantă în anii ''50 şi ''60 şi a rămas influentă până în ziua de azi, deşi "noile" teorii au câştigat mult teren. Multe dintre experimentele comportamentale au fost făcute pe animale şi s-au concentrat pe comportamentul reflex al unui organism expus la anumiţi stimuli. Pe scurt, behavioriştii încearcă să explice procesul de învăţare fără a lua în seamă procesele mentale. Aceştia se concentrează pe comportamentul observabil şi modul în care un organism se adaptează la mediu. În ceea ce ne priveşte, aspectul important al teoriilor comportamentale este că cel care învaţă este văzut ca adaptându-se la mediu, iar învăţarea este văzută îndeosebi ca un proces pasiv, prin prisma faptului că nu există nicio implicare a proceselor mentale. Cel ce învaţă răspunde, pur şi simplu, la „cerinţele” mediului. Cunoaşterea este privită ca fiind oferită şi absolută (cunoaștere obiectivă). 2. Teoria cunoaşterii: teoria cognitivă „a pătruns în interiorul minţii celui care învaţă”, ca să spunem aşa, în sensul că se consideră că procesele mentale sunt obiectul primar de studiu şi încearcă să descopere şi să modeleze procesele mentale ale celui care învaţă, în timpul procesului de învăţare. În teoriile cunoaşterii, cunoaşterea este văzută ca nişte construcţii mentale, simbolice în minţile indivizilor, iar cunoaşterea devine procesul de realizare a acestor reprezentări simbolice pentru memorie, unde acestea ar putea fi procesate. În concluzie, abordarea cognitivă şi teoriile cunoaşterii au apărut ca o perspectivă a „ideii de procesare a informaţiei”, în dauna ideilor behavioriste conform cărora cel ce învaţă este determinat de către propriul mediu, adaptându-se astfel pasiv circumstanţelor.
Această imagine cognitivă accentuează procesarea mentală activă, din partea celui ce învaţă. În orice caz, cunoaşterea este văzută, la fel, ca fiind oferită şi absolută, la fel ca în teoria comportamentală. 3. Teoria constructivistă: ia diverse forme ca şi cea comportamentală şi cognitivă. Teoria constructivistă vede cunoaşterea ca o entitate construită realizată de către fiecare dintre cei care învaţă, prin intermediul procesului de învăţare. Cunoaşterea poate astfel să nu fie transmisă de la o persoană la alta; ea este (re)construită de fiecare persoană în parte. Asta înseamnă că ideea de cunoaştere este diferită de cea a behavioriştilor şi cognitiviştilor care afirmă că „cunoaşterea este oferită şi absolută”. În constructivism, cunoaşterea este văzută ca relativă (nimic nu este absolut, ci variază în funcţie de timp şi spaţiu) şi suspectă de a fi eronată (nimic nu trebuie să fie luat de bun). În ceea ce ne priveşte, există o diferenţă importantă în cadrul şcolii constructiviste de învăţare. În principiu, există „teoriile constructiviste orientate cognitiv” şi „teoriile constructiviste orientate social”. Concluzie: chiar dacă există şi alte teorii în psihologie, cum ar fi psihanaliza, existenţialismul, psihoterapia etc. cele prezentate mai sus sunt cele mai importante fiindcă, în analiza acestora, există o mulţime de elemente pe care se bazează alte teorii psihologice.
Publicat în: 25 februarie, 2008   
Vă rugăm evaluaţi acest rezumat : 1 2 3 4 5
Tradu Trimite Link Tipăreşte

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.